Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Din Hälsokälla

             - för balans i kropp & själ

Kroppsbalansering

- Är ett sätt att med hjälp av muskeltester undersöka kroppens obalanser och med hjälp av andra tekniker söka rätta till dem.

Kroppsbalansering (Touch for Health) har utarbetats av amerikanen John F Thie i början på 1970-talet. Metoden är en förenklad variant av Applied Kinesiology avsedd för egenvård lekmän emellan, men den används även av akupunktörer, kiropraktorer och sjukgymnaster m.fl. terapeuter.

Grunden i kroppsbalansering är att man testar fram vilka muskler som är svaga resp. starka. En avvikelse från den normala kroppshållningen kan vara första tecknet på ett problem. Några av musklerna anses ha samband med vissa organsystem, då de tillhör samma lymfkärl eller akupunkturmeridian. Genom att behandla musklerna söker man behandla även andra aspekter av kroppen.

En svag muskel stärks på olika sätt, t.ex. genom att

* arbeta direkt med muskeln

* hålla på akupunkturpunkter (akupressur)

* dra med fingrarna längs meridianer

* massera neurolymfatiska reflexpunkter

* beröra neurovaskulära punkter mm

Chakrabalansering

- Är en healingmetod som syftar till att harmonisera kroppens energier via dess centra, chakras.

Chakrabalanseringen bygger på de indiska tankegångarna om att människan har en rad energicentra i kroppen, kallade chakras (chakra = hjul, rörelse). Genom chakrasystemet tar människan in energier, framför allt prana (livsluften) och fördelar den i kroppen. Chakran har också förbindelse med det endokrina systemet.

De olika chakras, varav de sju viktigaste finns i en rad längs kroppens mittlinje, anses ha olika vibrationer och korresponderande färger, former och funktioner.

Chakrabalansering innebär att man via healing-tekniker söker balansera kroppens chakras och de därmed förbundna fysiska och psykiska funktionerna.